Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng 01 : 800
Năm 2022 : 800
 • Nguyễn Ngọc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Huỳnh Phi Hạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0905 128 528
  • Email:
   hphat.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Hữu Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0935 504 972
  • Email:
   nhnhut.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hổ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0986 217 253
  • Email:
   nvho.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Trương Thị Trọng Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0918 914 903
  • Email:
   tttnghia.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Cẩm Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01673 733 168
  • Email:
   ttcnhung.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Sanh Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01693 069 489
  • Email:
   nschau.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01687 641 507
  • Email:
   ntktuan.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Hữu Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0903 747 478
  • Email:
   nhthoai.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Lưu Phú Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01692 617 804
  • Email:
   lptan.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Hánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0572 206 897
  • Email:
   nthhanh.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01669 058 249
  • Email:
   tttthuy.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
Thư viện ảnh
Video Clip
Tài liệu mới