Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng 01 : 800
Năm 2022 : 800
 • Huỳnh Đắc Đệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985 319 958
  • Email:
   hdde.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982 400 225
  • Email:
   nnhuy.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Trương Thị Nhị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01655 205 499
  • Email:
   thnhi.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Mai Thị Nghị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0975 740 742
  • Email:
   mtnghi.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01697 952 137
  • Email:
   ntai.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nguyệt Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01655 717 282
  • Email:
   ntnthu.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Lưu Thị Mỹ Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01698 656 554
  • Email:
   ltmhoa.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01638 700 424
  • Email:
   ttkhong.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Ẩn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918498180
  • Email:
   ltan.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Diệu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987 471 362
  • Email:
   ndhang.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
Thư viện ảnh
Video Clip
Tài liệu mới