Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng 01 : 800
Năm 2022 : 800
 • Huỳnh Phi Hạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0905 128 528
  • Email:
   hphat.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Hữu Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0935 504 972
  • Email:
   nhnhut.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hổ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0986 217 253
  • Email:
   nvho.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Trương Thị Trọng Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0918 914 903
  • Email:
   tttnghia.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Cẩm Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01673 733 168
  • Email:
   ttcnhung.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
Thư viện ảnh
Video Clip
Tài liệu mới