Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng 01 : 800
Năm 2022 : 800
 • Ngô Ngọc Triều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01665 519 680
  • Email:
   nntrieu.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Võ Thanh Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0573 527 180
  • Email:
   vtthoai.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Phan Thị Phiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01693 070 012
  • Email:
   ptphien.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Võ Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01632 226 422
  • Email:
   vttnga.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0576 505 369
  • Email:
   ttkim.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Võ Thị Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983 355 711
  • Email:
   vtttrinh.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Phạm Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983 355 711
  • Email:
   pthoa.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Lê Văn Thạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   01206 138 466
  • Email:
   lvthanh.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
Thư viện ảnh
Video Clip
Tài liệu mới