Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 01 : 801
Năm 2022 : 801
 • Võ Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0982 177 921
  • Email:
   vtdung.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Vũ Trường Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01677 950 101
  • Email:
   nvtxuan.thcs.hht.donghoa@phuyen.vn
 • Hà Sơn Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01652 934 999
  • Email:
   hstung.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Dương Tiến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982 207 556
  • Email:
   dtnhi.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Trần Ngọc Hội
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viênc
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01685 993 639
  • Email:
   tnhoi.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983 190 039
  • Email:
   nthle.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0974 959 371
  • Email:
   tttlinh.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01673 899 616
  • Email:
   ttthang.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Phùng Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01677 881 530
  • Email:
   ptthien.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
Thư viện ảnh
Video Clip
Tài liệu mới