Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng 01 : 800
Năm 2022 : 800
 • Lê Ngọc Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01663 378 199
  • Email:
   lnhuan.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Võ Đề
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0974 960 048
  • Email:
   vde.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Trương Tấn Hơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0572 229 808
  • Email:
   tthon.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Trảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01692 600 119
  • Email:
   nntrao.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Vâng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0909 505 216
  • Email:
   ntvang.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Phạm Đăng Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0985 866 781
  • Email:
   pdphong.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Lê Ngọc Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977 219 915
  • Email:
   lnviet.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Võ Thị Bích Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01678 850 216
  • Email:
   vtbhoang.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Bùi Thị Nhị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0976 796 733
  • Email:
   btnhien.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Hà Thị Thúy Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0979 591 302
  • Email:
   htttrinh.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Hà Thị Thúy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   httlinh.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
Thư viện ảnh
Video Clip
Tài liệu mới