Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 01 : 801
Năm 2022 : 801
 • Võ Thị Giai Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Kế toán
  • Email:
   ltthang.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   01639 239 990
  • Email:
   ltthang.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Tạ Thị Thu Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0983 500 363
  • Email:
   tttsuong.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Trương Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Điện thoại:
   10695 386 805
  • Email:
   ttbinh.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
Thư viện ảnh
Video Clip
Tài liệu mới