Liên hệ trực tiếp:

  Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Xã Hòa Tân Đông,Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên
02573.527.528
pyn-donghoa-truongthcshoanghoatham@edu.viettel.vn