Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 12 : 410
Năm 2019 : 6.010
 08/01/17  Danh sách học sinh  61
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC NĂM HỌC 2016-2017 MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT VÒNG THI: CẤP HUYỆN STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối lớp Kết quả thi vòng 10 (1): Ngày (2): Tháng (3): Năm (4): Khối (5): Tên lớp (6): Điểm (7): Thời gian (8): Số ...
 08/01/17  Danh sách học sinh  26
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC NĂM HỌC 2016-2017 MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH VÒNG THI: CẤP HUYỆN STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối lớp Kết quả thi vòng 7 (1): Ngày (2): Tháng (3): Năm (4): Khối (5): Tên lớp (6): Điểm (7): Thời gian (8): Số lần ...
 08/01/17  Danh sách học sinh  28
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC NĂM HỌC 2016-2017 MÔN THI: VẬT LÝ VÒNG THI: CẤP HUYỆN STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối lớp Kết quả thi vòng 7 (1): Ngày (2): Tháng (3): Năm (4): Khối (5): Tên lớp (6): Điểm (7): Thời gian (8): Số lần thi ...
 23/12/16  Danh sách học sinh  23
DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET (IOE) CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017 STT ID HỌ VÀ CHỮ LÓT (Chữ in hoa) TÊN GIỚI TÍNH NGÀY, THÁNG, NĂM SINH KHỐI, TÊN LỚP GHI CHÚ 1 1252271926 Nguyễn Duy Mạnh Nam 11/10/2005 6A 2 1248804019 ...
 09/10/11  Danh sách học sinh  19
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A - NĂM HỌC: 2011 - 2012 STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ GIỚI TÍNH GHI CHÚ 1 Lê Thị Kim Hoàng Anh 8C x   2 Nguyễn Kim Anh 8A     3 Nguyễn Quỗc Biển 8A     4 Nguyễn Trung Chính 8G     5 Lê Thị Diễm 8E x   6 ...
 09/10/11  Danh sách học sinh  23
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9B - NĂM HỌC: 2011 - 2012 STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ GIỚI TÍNH GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Kiều Diễm 8G x   2 Nguyễn Thị Diệu 8G x   3 Lưu Tấn Dũng 8A     4 Nguyễn Tiến Đạt 8A     5 Nguyễn Hồng Định 8G     6 Đặng...
 09/10/11  Danh sách học sinh  22
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9C - NĂM HỌC: 2011 - 2012 STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ GIỚI TÍNH GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Phương Anh 8D X   2 Nguyễn Ngọc Ánh 8G     3 Trần Thị Ngọc Ánh 8G X   4 Nguyễn Thị Kim Chi 8A X   5 Nguyễn Thị Kim...
 09/10/11  Danh sách học sinh  24
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9D - NĂM HỌC: 2011 - 2012 STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ GIỚI TÍNH GHI CHÚ 1 Trương Văn Bằng 8A     2 Nguyễn Thị Cẩm 8A     3 Trình Văn Dương 8A     4 Huỳnh Văn Đức 8C     5 Lê Thanh Hải 8A     6 Nguyễn...
 09/10/11  Danh sách học sinh  20
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9E - NĂM HỌC: 2011 - 2012 STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ GIỚI TÍNH GHI CHÚ 1 Lê Ngọc An 8A     2 Nguyễn Công Anh 8C     3 Nguyễn Hoàng Anh 8C     4 Nguyễn Thị Ánh 8C x   5 Nguyễn Ngọc Đoan 8G     6 Đặng...
 09/10/11  Danh sách học sinh  24
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9G - NĂM HỌC: 2011 - 2012 STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ GIỚI TÍNH GHI CHÚ 1 Lê Thị Lan Anh 8A x   2 Nguyễn Thị Kim Cúc 8D x   3 Trương Quốc Cường 8B     4 Nguyễn Xuân Danh 8E     5 Nguyễn Hữu Hào 8G     6 Châu...
Thư viện ảnh
Video Clip
Tài liệu mới