Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 01 : 801
Năm 2022 : 801
 23/08/16  Tư liệu  245
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 3755/BGDĐT-GDTX V/v quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016   Kính gửi: Các sở giáo dục và đào...
 23/05/12  Tư liệu  187
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                        ...
 23/05/12  Tư liệu  190
Tải  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số:  55/ 2011/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 22  tháng 11  năm 2011             ...
 21/05/12  Tư liệu  204
. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số:  12/2011/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 28  tháng 3  năm 2011     THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ trường...
 21/05/12  Tư liệu  181
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ĐIỀU LỆ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của...
 27/12/11  Tư liệu  366
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  _______________________                        ...
 30/09/11  Tư liệu  199
KỸ NĂNG MỀM 1. Kỹ năng giao tiếp 2. Kỹ năng dẫn chương trình 3. Kỹ năng thuyết trình 4. Kỹ năng lập kế hoạch công việc 5. 10 nhóm kỹ năng cần thiết cho học sinh THCS
 30/09/11  Tư liệu  186
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phải từ những việc cụ thể Tiến sĩ Phùng Khắc Bình, Ủy viên Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thể thao học sinh Việt Nam (Bộ Giáo dục&Đào tạo):...
 30/09/11  Tư liệu  185
Công văn và nội dung giảm tải chính thức của Bộ Công văn và nội dung giảm tải chính thức của Bộ Xem và tải về tại đây
 30/09/11  Tư liệu  203
Sự khác biệt giữa tây‏ và đông. Hình vẽ giản dị mà ngồ ngộ, mời các bạn cùng xem và bình luận.(Màu xanh tượng trưng cho phong cách phương Tây; Màu đỏ tượng trưng cho phong cách phương Đông)1.Quan điểm - Cách nghĩ2.Lối Sống 3.Thời Gian4.Xếp hàng5.Cái Tôi 6.Trong tiệm ăn 7.Thức...
Thư viện ảnh
Video Clip
Tài liệu mới