Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng 01 : 800
Năm 2022 : 800
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHỈ THI SỐ 04 VỀ CÔNG TÁC THI TỐT NGHIỆP THPT 2012 VÀ TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM 2012-2013

CHỈ THI SỐ 04 VỀ CÔNG TÁC THI TỐT NGHIỆP THPT 2012 VÀ TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM 2012-2013. Ngày 24 tháng 02 năm 2012 UBND tỉnh ban hành Chỉ thi số :04/CT-UBND Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học...

screen

CHỈ THI SỐ 04 VỀ CÔNG TÁC THI TỐT NGHIỆP THPT 2012 VÀ TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM 2012-2013.

Ngày 24 tháng 02 năm 2012 UBND tỉnh ban hành Chỉ thi số :04/CT-UBND Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2012 – 2013. Cụ thể như sau:

1. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, công nhận tốt nghiệp THCS, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS hệ GDTX: đợt 1 xong trước ngày 15/6/2012 và đợt 2 trước ngày  15/8/2012.

Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2012.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 (giáo dục THPT và giáo dục thường xuyên) vào các ngày: 02, 03 và 04/6/2012 theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh và các trường THPT công lập từ ngày: 28 - 30/6/2012.

2. Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp đầu cấp

a) Đối với giáo dục mần non:

Tổ chức huy động và thu nhận 15% các cháu đúng độ tuổi vào nhà trẻ ; Mẫu giáo 3 độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi là 68 %, trong đó cháu 5 tuổi là 100%.

b) Đối với lớp 1 Tiểu học và lớp 6 THCS:

Tổ chức huy động và thu nhận 100% các cháu đúng độ tuổi vào lớp 1 tiểu học; xét tuyển 100% học sinh trong độ tuổi đã được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 của các trường THCS, PTCS, THCS&THPT trên địa bàn tuyển sinh và vận động tất cả học sinh trong độ tuổi bỏ học ra lớp.

Xét tuyển vào lớp 6 các trường PTDTNT huyện theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao.

c) Đối với lớp 10 THPT

Tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh trên địa bàn toàn tỉnh theo Quy chế trường chuyên.

Tổ chức thi tuyển vào lớp 10  đối với các trường THPT trên địa bàn: thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Đông Hòa, huyện Tây Hòa; xét tuyển với trường PTDTNT tỉnh và các trường THPT, THCS&THPT, PT cấp 2-3 còn lại.

Các trường THPT ngoài công lập tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn toàn tỉnh.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT của trường PTDTNT tỉnh và các trường công lập theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao.

3.  Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ

a) Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh ở các trường phổ thông; tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho các kỳ thi được tiến hành an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế.

b) Xây dựng phương án, kế hoạch và kinh phí tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT trình UBND tỉnh phê duyệt.

c) Hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.

d) Tổ chức duyệt và công bố kết quả các kỳ thi và tuyển sinh.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt việc xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS (kể cả GDTX) và xét tuyển vào lớp 6 THCS theo Qui chế của Bộ GDĐT.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Ban, ngành trong huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các trường THPT và THCS&THPT trên địa bàn, tạo điều kiện để các kỳ thi tiến hành thuận lợi, đảm bảo an toàn và đúng Quy chế.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nhân sự, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

6. Các Sở, Ban, ngành có liên quan

Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngành giáo dục và đào tạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 và tuyển sinh theo đúng Quy chế. Cụ thể:

- Công an Tỉnh: Chỉ đạo chặt chẽ việc bố trí lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự tại các khu vực đặt Hội đồng coi thi, chấm thi; cử cán bộ bảo vệ Hội đồng in sao đề thi, giao nhận đề thi, bài thi đảm bảo bí mật, an toàn, kịp thời và đúng Quy chế thi.

- Sở Tài chính: Cấp kinh phí kịp thời để tổ chức các kỳ thi theo chế độ hiện hành.

- Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế huyện, thị xã, thành phố, thị trấn, xã, phường cử cán bộ đến phục vụ tại các Hội đồng coi thi, chấm thi theo yêu cầu của các Hội đồng coi thi và chấm thi.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở;  tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan đến các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh giúp cho nhân dân hiểu biết để tạo sự đồng tình ủng hộ.

- Điện lực Phú Yên: Bảo đảm việc cung cấp điện cho văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian in sao đề thi và tại các Hội đồng coi thi, chấm thi trong thời gian làm việc theo lịch thi.

- Sở Giao thông vận tải: Kiểm tra, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho cha mẹ học sinh và học sinh vào các ngày trước, trong và sau khi thi.

- Bưu điện tỉnh: Bảo đảm thông tin liên lạc trong thời gian tổ chức các kỳ thi và chuyển kịp thời các bưu kiện có liên quan đến công tác thi cho Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo  theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

Học sinh và phụ huynh có thể tải tại đây: File đính kèm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Video Clip
Tài liệu mới